Chính sách bảo mật

Tại Review Ẩm Thực, chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn một cách an toàn. Chính sách bảo mật này mô tả cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn, cũng như các lựa chọn bạn có liên quan đến việc sử dụng thông tin của bạn.

Loại thông tin chúng tôi thu thập

 • Thông tin bạn cung cấp: Bao gồm tên, email, số điện thoại, địa chỉ, ảnh đại diện, nội dung bài đăng, đánh giá, bình luận, v.v.
 • Thông tin tự động thu thập: Bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành, thời gian truy cập, trang web bạn truy cập trước đó, v.v.
 • Thông tin từ các nguồn khác: Bao gồm thông tin từ các mạng xã hội, cookie, v.v.

Cách thức chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

 • Cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng.
 • Cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên Review Ẩm Thực.
 • Gửi email thông báo, cập nhật, khuyến mãi.
 • Phân tích xu hướng và cải thiện dịch vụ.
 • Tuân thủ pháp luật và quy định.

Chia sẻ thông tin của bạn

Chúng tôi không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba cho mục đích tiếp thị của họ. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các trường hợp sau:

 • Yêu cầu pháp lý: Khi được yêu cầu bởi pháp luật hoặc cơ quan chính quyền.
 • Bảo vệ quyền lợi: Khi cần thiết để bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn của Review Ẩm Thực hoặc người dùng khác.

Lựa chọn của bạn

Bạn có quyền kiểm soát việc sử dụng thông tin của mình. Bạn có thể:

 • Truy cập và cập nhật thông tin cá nhân của bạn.
 • Hủy đăng ký nhận email thông báo.
 • Chọn không tham gia vào các hoạt động quảng cáo.
 • Yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn.

Bảo mật dữ liệu

Review Ẩm Thực thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn khỏi truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ.

Thay đổi chính sách

Review Ẩm Thực có thể thay đổi chính sách bảo mật này theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng thông báo trên trang web hoặc gửi email cho bạn.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng Review Ẩm Thực!